TSA Sommer 2021
Jugend

  JL
JBK
Junioren U 18 Ausscheidungsspiel Gr. 049 NO
Gr. 050 SÜ
Gr. 054 DE Gr. 055 HA
Gr. 056 MD
  JL
JBK
Junioren U 15 Gr. 052 SA
Aufstiegsspiel Gr. 059 DE
Gr. 060 HA Gr. 061 HZ
Gr. 062 MD
  JL
JBK
Juniorinnen U 18 Gr. 051 SA
Gr. 057 HA Gr. 058 MD

  JL
JBK
Juniorinnen U 15
Gr. 063 HA Gr. 064 MD

  JL
JBK
Jugend U 12 Gr. 053 SA
Gr. 065 HA Gr. 066 MD

  JL
JBK
Jugend U 10
Ausscheidungsspiel Gr. 067 HA
Gr. 068 MD
  JL
JBK
Jugend U 9
Gr. 069 SA
  JL
JBK
Jugend U 8
Gr. 070 SA